BẢN TIN HANOI TOURISM
TOP
  /  Giới thiệu   /  Quan điểm kinh doanh
quan điểm kinh doanh

Quan điểm kinh doanh

Quan điểm kinh doanh của Hanoi Tourism:

Đối với khách hàng:

Mang lại giá trị tốt hơn những gì đã cam kết.

Đối với đối tác hợp tác:

Tôn trọng đối tác hợp tác; Đảm bảo lợi ích hài hòa, cùng phát triển.

Đối với cộng đồng:

Đảm bảo lợi ích cho cộng đồng gắn với phát triển bền vững, không tách rời khỏi trách nhiệm xã hội.

Đối với đối thủ:

Có chiến lược cạnh tranh lành mạnh. Không nói xấu đối thủ, biến đối thủ thành đối tác. Cạnh tranh bằng sự khác biệt và giá trị bền vững.

Đối với nhân sự:

Mỗi nhân sự là một “Đại sứ thương hiệu”, là một mảnh ghép quan trọng và tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Giữa các nhân sự cần có sự gắn kết, trách nhiệm, tôn trọng và chia sẻ.

Viết bình luận

You don't have permission to register