Vân Đồn (Quảng Ninh): Bãi tắm đầu tiên được công nhận là Bãi tắm du lịch theo quy chế mới