Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau