Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2017 sẽ được khai mạc vào ngày 2/9