Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 sẽ diễn ra ngày 19/12