Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị cho Festival trà