Hơn 4.000 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh Thái Nguyên năm 2013