Gia hạn cuộc thi sáng tác Logo và Slogan Du lịch Đà Nẵng