BẢN TIN HANOI TOURISM
TOP
  /  Bản tin Hanoi Tourism   /  Hanoi Tourism và diễn đàn “Du lịch nông nghiệp và sản phẩm OCOP”

Hanoi Tourism và diễn đàn “Du lịch nông nghiệp và sản phẩm OCOP”

Ngày 02/10 vừa qua, diễn đàn trực tuyến “Kết nối nông sản 970” đã diễn ra dưới sự tham gia của các đầu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI NÔNG SẢN 970 – PHIÊN 5

Nội dung phiên họp lần này là chủ đề về việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số. Đây là một trong những chương trình mang tính dài hạn, cần có sự tập trung đầu tư phát triển vào nhóm những sản phẩm lợi thế, là đặc trưng của mỗi địa phương và gắn với yếu tố văn hóa, con người ở mỗi khu vực, vùng miền, dân tộc để phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

Không thể phủ nhận rằng, sự liên kết giữa các tuyến, điểm du lịch và sự gắn bó chặt chẽ của các doanh nghiệp cùng địa phương có các sản phẩm nông nghiệp OCOP sẽ tạo nên sự đồng bộ, không chỉ thu hút du khách mà còn tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, làm tăng thêm sức hấp dẫn, hiệu quả kinh doanh và giá trị thương hiệu sản phẩm của mỗi vùng miền đó.

Thông qua buổi họp trực tuyến, Hanoi Tourism Thần Nông càng thêm vững tin vào định hướng phát triển Du lịch Nông nghiệp, Du lịch cộng đồng và kết nối Nông sản sạch, sản phẩm OCOP của mình. Sẵn sàng ra mắt các Hành trình trải nghiệm mới gắn với Nông nghiệp ngay dịp Thu Đông 2021.

Viết bình luận

Register Now!

Join the SetSail community today & set up a free account.