Đổi Tiền Đài Loan

Khách du lịch Đài Loan không thể tiêu tiền Việt Nam (VNĐ) ở Đài Loan, chúng ta phải đổi tiền Đài Loan (TW, TWN) hoặc mang theo Đô La Mỹ (USD) khi sang du lịch Đài Loan.