Độc đáo Lễ hội đua thuyền lần đầu tổ chức tại Hà Giang