Chả dông – Đặc trưng hương vị Phú Yên

Chả dông – Đặc trưng hương vị Phú Yên. Điều đặc biệt là thay vì nhân thịt lợn hay thịt bò, người dân địa phương ở đây lấy thịt từ con dông