Bãi Cháy (Quảng Ninh): Môi trường kinh doanh du lịch đã cải thiện đáng kể sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh