Du lịch Đà Nẵng

Là thủ đô 1000 năm tuổi có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà Nội thực sự là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Hà Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế. Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích Việt Nam với 3840 di tích trên tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam (trong đó có 1164 di tích trên tổng số gần 3500 di tích cấp quốc gia ở Việt Nam). Chính vì vậy mà Hà Nội có thế mạnh và đủ điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và hội thảo.

Chương trình Tour du lịch Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 19

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 3

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 0

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 0

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 5

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 17

Những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội
Số lượng bài viết: 1

Ảnh, Bản đồ & Video về Đà Nẵng

Tin tức du lịch Đà Nẵng